Nguyễn Văn Hậu - Email: tanhungphat@tanhungphatit.vn - Điện thoại: 0939 006 007

TRUNG TÂM KHO VÂN HẬU MÃI

Mr. Tân DĐ: 0869 567891

Email: kho@tanhungphatit.vn

PHÒNG KỸ THUẬT

Mr. Tuấn DD: 0869 567 889

Ms. Hân DD: 0869 567881

Email: kythuat@tanhungphatit.vn

PHÒNG KẾ TOÁN

Mrs. Hạnh, Mrs. Hằng, Mr. Hoàng Huynh

Tel: 02923 748 748

Mrs. Thy - DD: 0939 596 348

Email: ketoan@tanhungphatit.vn